Klassieke acupunctuur

vervolg


De filosofie van de klassieke acupunctuur (stammen en takken) is meer dan 4500 jaar oud. In die tijd was men één met de natuur. De mens voelde in het lichaam de verandering van het klimaat maar ook de verandering van de standen van de hemellichamen. Tegenwoordig ervaren wij alles met ons hoofd, overal wordt een verklaring voor bedacht door onze analytische geest en voelen we minder van alle invloeden van buitenaf. Toch zijn wij nog steeds onderdeel van het grote universum om ons heen en hebben klimatologische en astronomische veranderingen dezelfde invloed op ons
In het oude China bestudeerden de wijzen de hemellichamen herkende men terugkerende fenomenen aan de “hemel”. Middels deze fenomenen werden de cycli van de “aarde” verklaard (bijv. het dag-nachtritme, eb en vloed en de seizoenen). Deze werden beschreven als een soort energetische verandering. Dit is wat de filosofie van hemelse stammen en aardse takken inhoudt: het vertaalt dat wat er aan de hemel verandert naar energetische veranderingen op aarde en dit vertaalt zich dus ook naar de veranderingen in de mens. Kijk bijvoorbeeld naar hoe de cyclus van de maan (28 dagen) zich laat vertalen naar de cyclus van de vrouw (ook 28 dagen). Deze ritmes van de natuur, waar wij aan onderhevig zijn, wordt gebruikt in de klassieke acupunctuur. Ons ritme begint op het moment van geboorte.
Er zijn twee boeken geschreven waar de gehele acupunctuur op gebaseerd is. Het eerste boek Nei Jing Su Wen, en het tweede boek Nei Jing Ling Shu werden door Keizer Qin Shi geschreven tijdens het Qin dynastie ( 221 voor Chr.). Zij worden toegeschreven aan Huang Ti, de Gele Keizer, die circa 2900 voor Christus leefde.
In de hoofdstukken 66 tot en met 74 van de Nei Jing Su Wen wordt het gebruik van Stammen en Takken in de acupunctuur beschreven.
De Nan Jing, een boek met 81 vragen en antwoorden over wat in de Nei Tjing staat, is nog van latere datum. Het is waarschijnlijk geschreven gedurende de Han Dynastie (202 v. Chr. - 24 na Chr.) De schrijver van het boek is onbekend.

 

 

Het jaar 2637 voor Chr. staat bekend als de start van de Chinese kalender. De Gele Keizer zag een belangrijke astronomische samenkomst van planeten (de planeten stonden toen op één lijn) als de start van een nieuwe cyclus. Elk jaar werd op energetische wijze verklaard, in de acupunctuur bekend als een hemelse stam. In de volksmond mogelijk beter bekend als het jaar van de (water-)aap of (hout-)draak. Elke hemelse stam is verbonden met een orgaan of meridiaan binnen de vijf elementen. Ook de maanden, de dagen en de uren werden op energetische wijze verklaard; de aardse takken. Een aardse tak is verbonden met een orgaan of meridiaan in de (Chinese) klok. Er zijn 12 hoofdmeridianen en 24 uren in een dag. Elke 2 uur verspringt de Chinese klok en wordt een andere meridiaan (energie) “actief”. Dit kan zeer nuttig zijn voor een behandeling.
Volgens de oude Chinese kalender bestond een week uit 10 dagen. Deze dagen hingen samen met de 10 hemelse stammen. Met deze kennis is het mogelijk om middels de geboortedatum en tijdstip van geboorte het constitutionele (aangeboren) energiepatroon te bepalen van een persoon. Dit patroon geeft inzicht in aangeboren sterktes en zwaktes; deze hebben invloed op de ontwikkeling van ziekte en het verloop hiervan maar bepalen voor een deel ook wie u bent en hoe u behandeld dient te worden. Om deze reden is een behandeling persoonsgericht.
Een dergelijk energetisch patroon kan ook opgesteld worden voor de dag waarop de behandeling plaats vindt. Ook dit is van belang voor de behandeling; het is zeer nuttig om te weten welke energie voorradig is op het moment van de behandeling.
Het doel van een behandeling is het balanceren van deze energieën, zodat de klachten zullen verminderen en ziektes zullen oplossen. Het in balans brengen van uw energie werkt ook preventief; wanneer u in balans bent, loopt u minder risico om ziek te worden. In het oude China was dit de reden om een dokter te bezoeken. Men wilde voorkomen om ziek te worden. Tegenwoordig bezoeken we een dokter/acupuncturist om te genezen.

 


“Waar koude is, verwarmen, controleren of
de kou verwijderen
Waar hitte is, verkoelen, controleren of
de hitte eruit halen
Waar een tekort is, aanvullen en opbouwen
Waar een teveel is, verspreiden”

 

 

Laatst aangepast (zondag, 04 december 2011 21:12)Copyright © 2010 karibu tel 06-13277686 ---.
All Rights Reserved.