Bioresonnantie

 


Welkom in de wereld waar alles trilt. Bioresonantie wordt ook wel trillingsgeneeskunde genoemd. “Bio” staat voor natuurlijk en “resonantie” is een fenomeen wat optreedt als 2 voorwerpen met hetzelfde trillingsvermogen bij elkaar komen.

Een voorbeeld van resonantie zijn 2 identieke stemvorken. Als er één wordt aangeslagen, resoneert de ander mee ook al staat de tweede stemvork aan de andere kant van de kamer. Ieder andere, niet gelijkgestemde, stemvork zal niet mee resoneren. De oudste vorm van bioresonantie is zonlicht. Komt dit met de huid in contact dan wordt deze bruin. De reden hiervoor is dat zonlicht UV licht bevat, wat in staat is pigmentvorming te stimuleren. Op eenzelfde manier wordt de vorming van vitamine B gestimuleerd.

In de middeleeuwen was men overtuigd dat elk lichaam uit massieve delen bestond die men met het blote oog kon waarnemen. Door het werk van Bohr en Sommerfield (1915) werd duidelijk dat materie uit kleinere deeltjes is opgebouwd; de basis voor het atoommodel werd gelegd.Hierdoor kwam het besef dat ons lichaam niet massief is, maar dat ons lichaam uit bouwstenen bestaat met veel vrije ruimte ertussen. Vanuit het atoommodel is de kwantumtheorie ontstaan. Deze theorie beschrijft de atomen en moleculen en hun wisselwerking op basis van elementaire deeltjes (quants). Een belangrijk resultaat van deze theorie wordt gebruikt in de bioresonantie: Elementaire deeltjes treden in 2 verschijningsvormen op, als deeltje of als golf. Wanneer alles uit trillingen bestaat, dus ook in ons lichaam, is het makkelijker te begrijpen dat door het toedienen van de juiste (lichaamseigen) trillingen ons lichaam in staat is reparaties uit te voeren. Met behulp van bioresonantie stimuleren we dus het zelf genezend vermogen van ons lichaam.

Als we uitgaan van dit trillingsmodel, hoe ontstaat ziekte?

Volgens bioresonantie ontstaat ziekte op 2 verschillende manieren:

1. Door vervuilende factoren (oa straling, voeding, luchtvervuiling, stress, huid-en haarprodukten, parfum en deodorant). Met straling wordt bedoeld alle electro-magnetische velden waar wij dagelijks aan blootgesteld worden.

Voorbeelden hiervan zijn zendmasten, hoogspanningskabels, mobiele telefoons en computers.

Vervuilde factoren zorgen ervoor dat ons lichaam verzuurd raakt.

2. Door ziekteverwekkers, als bacteriën , virussen, schimmels en parasieten, maar ook hun toxines.
Deze voelen zich thuis in een verzuurd milieu. Ze brengen hun eigen frequentie mee, waardoor de lichaamseigen frequenties verstoord raken, wat ziekte tot gevolg heeft.

Een voordeel van bioresonantie.

Bioresonantie is een veilige, pijnloze behandelvorm die ideaal in combinatie met andere behandelingen zoals bijvoorbeeld acupunctuur kan worden toegepast. Door het lichaam te prikkelen met deze lichaamseigen trillingen en daarmee ook de werking van de organen te stimuleren kunnen klachten verdwijnen of aanzienlijk afnemen. Doordat het pijnloos is, is het een prettige behandelvorm, ook voor kinderen.

Tot slot

Bioresonantie is een zeer jonge behandelvorm. Het is een moeilijk te begrijpen behandelwijze waar nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. Echter, empirisch is aangetoond dat bioresonantie werkt. Uiteindelijk draait het in elke vorm van (alternatieve) geneeswijze om het genezen van de mens en “wie geneest heeft gelijk”…

Indicaties

Gezien er geen enkele ziekte is die niet gepaard gaat met onregelmatige vibraties, kan deze therapie met goede genezingsverwachtingen worden toegepast bij de meest uiteenlopende aandoeningen, zoals:

Reumaklachten

ME, chronische vermoeidheid

Hart en vaatziekten

Candida, schimmelinfectie

Migraine, hoofdpijn

Gebitsproblemen

Huidproblemen

Longproblemen

Lever-en galproblemen

Maag-en darmproblemen

Allergieën

Voedselintolerantie

 

Laatst aangepast (zaterdag, 03 november 2012 21:05)

Copyright © 2010 karibu tel 06-13277686 ---.
All Rights Reserved.