Bioresonnantie 2

 

De natuurgeneeskunde stelt dat de dragende pijlers voor een goede gezondheid de zuur-base huishouding en de darmflora zijn. Helaas heeft zich de westerse geneeskunde gedurende de laatste eeuwen tot doel gesteld niet de oorzaken, maar de symptomen te behandelen. Van de kennis van de innerlijke balans, die door een evenwichtig lichaamsmilieu wordt bepaald, heeft men zich steeds verder verwijderd.

Ons lichaam bevat zowel zuren als basen. Zuren hebben een positief geladen deeltje, het waterstofion (H+). Deze geven graag protonen af (+). Basen daarentegen nemen graag protonen op, zij bevatten een chemische verbinding met een negatief geladen hydroxylgroep (OH-). Zuren en basen hebben een wisselwerking, ze houden elkaar in stand. Is ons lichaam gezond dan is dit een harmonisch zuur-base evenwicht. Dit evenwicht is aan constante wisselingen onderhevig. Wanneer zuren en basen in een bepaalde verhouding aanwezig zijn, kan de stofwisseling optimaal functioneren. Als er een overschot van H+ aanwezig is, worden we zuur, is er een overschot van OH- aanwezig, worden we basisch, ook wel alkalisch genoemd.

De zuurtegraad in ons lichaam heeft invloed op de eiwitmoleculen, de structuur van de cel onderdelen, de doorlaatbaarheid van de lichaamscellen, de werking van enzymen en hormonen, de functie van het bindweefsel en de verdeling va de electrolyten (electrisch geladen deeltjes) in het lichaam. De zuur-base concentratie moet kloppen, waarbij de basische componenten moeten overheersen. In werkelijkheid overheerst bij de meerderheid de zuren in ons lichaam. Dit is niet vreemd, want we hebben talrijke exogene zuurbronnen. Een voorbeeld van een exogene bron is onze voeding. Zo zijn er voedingsmiddelen die zuren vormen in ons lichaam. Hiertoe behoren produkten van wit meel, sterk gezoete produkten, vlees, kaas, vis, fruit in blik, chocolade, allerlei zoetigheden, alcohol en cafeïne houdende dranken.

Onze huidige voeding bevat veel te weinig basen. Dit vindt zijn oorsprong in uitputting van de voedingsbodem en door warmtebehandeling van het voedsel. Daarnaast bedreigen milieugiften en bestrijdingsmiddelen de kwaliteit van het voedsel. Helaas nuttigen we steeds vaker eenzijdig en ongezonde voeding zoals fast-food en frisdranken. Dit nuttigen we dan snel en hectisch. Ook door psychische stress en overbelasting door een verhoging van het leeftempo brengen we ons innerlijk evenwicht uit balans.

Er is ook nog een endogene bron van zuren, door het lichaam zelf gevormd. Zuren ontstaan door onze stofwisseling zowel als tussenproduct als eindprodukt. Bijvoorbeeld door het gebruik van (ongetrainde) spieren ontstaat melkzuur en door afbraak van lichaamscellen ontstaat urinezuur. Tevens ontstaan zuren bij gistingsprocessen in onze darm. En niet te vergeten produceert de maag maagzuur (HCl).

Om het zuur-base evenwicht te behouden beschikt ons lichaam over verschillende regulatie mechanismen. Dit worden ook wel buffersystemen genoemd, waarvan ons bloed er een van is. Daarnaast scheiden de longen, nieren en de huid via transpiratie overtollige zuren uit. Maar ook de maag heeft invloed op ons zuur-base evenwicht. Het bindweefsel functioneert als opslagplaats voor zuur en uit onze botten wordt naar behoefte basen geput in de vorm van mineralen die daar opgeslagen liggen.

Omdat ons lichaam zuren uitscheidt via urine is het mogelijk om de mate van verzuring te meten. Dit kan met een simpel meetapparaat (een pH-meter) of met een lakmoespapiertje. Meerdere metingen zijn noodzakelijk om verzuring vast te stellen. De pH waarde, maat om de zuurtegraad aan te geven, varieert gedurende de dag.Is ons lichaam verzuurd, kan het deze schommeling niet vast houden, want het lichaam probeert de zuren uit te scheiden.


Als er een ophoping van zuren in ons lichaam ontstaat, kan dit tot ziekten leiden. Voorbeelden van ziekten die hierdoor ontstaan zijn jicht, reuma, bindweefselziekten, osteoporose (botontkalking), spijsverteringsstoornissen, allergieën en cellulitis.

Ontdekt u tijdig dat uw zuur-base huishouding verstoord is, kunt u maatregelen treffen om ziekte te voorkomen of te verergeren. Deze maatregelen bestaan uit een basenrijke voeding, basische voedingssupplementen, voldoende beweging, zoutbaden, een stabiele darmflora, bioresonantie en acupunctuur.

“Zoals zuren een roestplek bij een auto veroorzaken, zo vreten overtollige zuren gaten in onze gezondheid.”

 

 

Laatst aangepast (zaterdag, 03 november 2012 21:00)

Copyright © 2010 karibu tel 06-13277686 ---.
All Rights Reserved.